Ra-Dent Stomatologiczne Centrum

Szczecin, Poland 0 Recommendations    

About Ra-Dent Stomatologiczne Centrum

Dental Center Ra-Dent is a modern and well-equipped dental clinic dedicated to the comprehensive treatment of our patients. Thanks to our continuous commitment to improving the qualifications of courses in the country and abroad, we provide you dental services at the highest level. A team of specialists takes care of the healthy smile of our patients, using modern technologies of modern dentistry. What sets us apart is not only an individual approach to the patient, but also the highest quality materials, modern equipment and a very comfortable treatment.

All basic & specialist dental treatments are preformed using modern painless methods. We use modern materials and technology for dental procedures and appropriate medical and prosthetic restore function and aesthetics of the teeth at the same time adjusting the treatment plan to the financial possibilities of the patient.

We deal with difficult cases surgery , periodontics (gum disease), orthodontics and cosmetic dentistry . We specialize in prosthetics using interesting solutions eg. To immediately improve the stabilization of denture use American mini implants, the treatment is non-invasive, pain-free one time. We also use ozone for better treatment effect endodontic (root canal) and surgical. Cabinets are also equipped with, among others, microscope helpful in root canal therapy, pantomogram or radiovisiography digital.

Centrum Stomatologiczne Ra-Dent jest nowoczesną i doskonale wyposażoną kliniką stomatologiczną zajmującą się kompleksowym leczeniem naszych pacjentów. Dzięki naszemu ciągłemu zaangażowaniu w podnoszenie kwalifikacji na kursach w kraju i za granicą zapewniamy państwu usługi stomatologiczne na najwyższym poziomie. Zespół lekarzy specjalistów dba o zdrowy uśmiech naszych pacjentów, wykorzystując nowoczesne technologie współczesnej stomatologii. Tym, co nas wyróżnia jest nie tylko indywidualne podejście do pacjenta, ale także materiały najwyższej jakości, nowoczesny sprzęt oraz niezwykle komfortowe warunki leczenia.

Wykonujemy wszystkie podstawowe zabiegi stomatologiczne, a także wiele specjalistycznych wykorzystując nowoczesne bezbolesne metody. Stosujemy nowoczesne materiały i technologię stomatologiczną oraz odpowiednie procedury lecznicze i protetyczne przywracające funkcje i estetykę uzębienia jednocześnie dostosowując plan leczenia do możliwości finansowych pacjenta.

Zajmujemy się trudnymi przypadkami chirurgii, periodontologii (chorobami dziąseł), ortodoncji i stomatologii estetycznej. Specjalizujemy się w protetyce stosując ciekawe rozwiązania np. dla natychmiastowego poprawienia stabilizacji protezy całkowitej stosujemy amerykańskie mini implanty, zabieg ten jest bezinwazyjny, bez-bólowy jedno czasowy. Stosujemy również ozon w celu uzyskania lepszego efektu leczenia endodontycznego (kanałowego) oraz chirurgicznego. Gabinety wyposażone są również m.in. w mikroskop pomocny w leczeniu kanałowym, pantomogram czy radiowizjografię cyfrową.Payment Modes

  • Cash
  • Cheque
  • Demand Draft
  • Credit/Debit Card
  • Electronic Transfer
  • Cashless Insurance

Languages

  • English
  • Polish

Ask Expert

 

Inquire for a personal treatment plan & cost estimate


Location

1. Street. Krzywoustego 19/5, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland 70252

Loading ...